Afvalstoffenheffing Wassenaar

Afvalstoffenheffing is een belasting voor huishoudens waar de gemeente verplicht is huisvuil op te halen. Het maakt niet uit of er ook daadwerkelijk afval wordt aangeboden. De gemeente gebruikt de opbrengsten om de kosten die zij maakt voor het ophalen en verwerken van afval te betalen.

Voor wie?

De aanslag afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan de persoon die volgens de Basisregistratie personen (BRP) gebruiker van de woning is.

Hoogte van de aanslag

De aanslag wordt berekend op basis van de grootte van het huishouden; er zijn verschillende belastingtarieven voor één- en meerpersoonshuishoudens. Als u naast de basisset nog een extra container voor restafval, GFT-afval of papier heeft, betaalt u daarvoor een extra bedrag. Als u in de loop van het jaar alleenwonend wordt, of verhuist naar een andere gemeente, wordt de aanslag verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van de wijziging.

Bijzonderheden

Personen die een kamer huren en de sanitaire voorzieningen (douche, keuken, toilet) delen met andere kamerhuurders in de woning, hoeven onder bepaalde voorwaarden geen afvalstoffenheffing te betalen. Bedrijven die hun bedrijfsafval laten ophalen voor de gemeentelijke vuilophaaldienst betalen daarvoor geen afvalstoffenheffing, maar reinigingsrechten.