Afvalstoffenheffing Oegstgeest

Afvalstoffenheffing is een belasting voor huishoudens waar de gemeente verplicht is huisvuil op te halen. Het maakt niet uit of er ook daadwerkelijk afval wordt aangeboden. De gemeente gebruikt de opbrengsten om de kosten die zij maakt voor het ophalen en verwerken van afval te betalen.

Voor wie?

De aanslag afvalstoffenheffing wordt opgelegd aan de persoon die volgens de Basisregistratie personen (BRP) gebruiker van de woning is.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het type perceel; gezamenlijk of individueel. Bij een individueel perceel is het tarief afhankelijk van de inhoud van de minicontainer voor restafval. Daarnaast betaalt u een extra bedrag per extra minicontainer voor restafval.

Bijzonderheden

Personen die een kamer huren en de sanitaire voorzieningen (douche, keuken, toilet) delen met andere kamerhuurders in de woning, hoeven onder bepaalde voorwaarden geen afvalstoffenheffing te betalen.

In uw gemeente zijn er kosten vastgesteld voor het gebruik van een extra REST-container. De informatie op de website van uw gemeente wijkt af van wat bij lokale wetgeving is vastgesteld. Heeft u nadere vragen daarover dan kunt u terecht bij uw gemeente.

Let op: op 1 april 2020 start de gemeente Oegstgeest met nascheiding van plastic, metalen en drankenkartons. In 2020 is deze overstap niet van invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Kijk voor meer informatie op www.oegstgeest.nl/nascheiding

Naar boven ▲