Rioolheffing Leiderdorp

Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren.

Voor wie?

De rioolheffing wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand volgens de Basisregistratie personen (BRP) en de Kamer van Koophandel (KvK) of aan diegene die het pand tot zijn/haar beschikking heeft.

Hoogte van de aanslag

De aanslag voor woningen wordt berekend op basis van de grootte van het huishouden. Er zijn verschillende belastingtarieven voor een-, twee en meerpersoonshuishoudens. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente wordt de aanslag verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van de wijziging.

De belasting wordt ter zake van niet-woningen geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit het perceel wordt afgevoerd. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater, grondwater en oppervlaktewater dat in de laatste aan het einde van het belastingtijdvak voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoerd of opgepompt. In geval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald.

Bijzonderheden

Personen die een kamer huren en de sanitaire voorzieningen (douche, keuken, toilet) delen met andere kamerhuurders in de woning, hoeven onder bepaalde voorwaarden geen rioolheffing gebruikers te betalen.