Rioolheffing Leiden

Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren.

Voor wie?

De rioolheffing gebruikers wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand volgens de Basisregistratie personen (BRP) en de Kamer van Koophandel (KvK).

Hoogte van de aanslag

De aanslag voor een woning wordt berekend op basis van de grootte van het huishouden; er zijn verschillende belastingtarieven voor één-, twee- en drie- of meerpersoonshuishoudens. Als het aantal bewoners in de loop van het jaar afneemt naar 1 of 2 personen, of als u verhuist naar een andere gemeente, wordt de aanslag verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van de wijziging. Als het aantal bewoners in de loop van het jaar toeneemt naar 2 of 3 of meer personen, wordt de aanslag vanaf de eerstvolgende maand na de datum van de wijziging verhoogd.

De hoogte van de aanslag voor een niet-woning is afhankelijk van het waterverbruik. Als een bedrijf in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente, of de bedrijfsactiviteiten staakt, wordt de rioolheffing gebruikers verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van de wijziging.

Bijzonderheden

Personen die een kamer huren en de sanitaire voorzieningen (douche, keuken, toilet) delen met andere kamerhuurders in de woning, hoeven onder bepaalde voorwaarden geen rioolheffing gebruikers te betalen.