1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Aanslagen lokale heffingen 2022

Aanslagen lokale heffingen 2022

Binnenkort verzendt de BSGR de aanslagen lokale heffingen weer voor de gemeentelijke deelnemers. Zoals gebruikelijk worden deze gecombineerd met de waterschapsheffingen.

Als gevolg van late c.q. onvolledige aanlevering van door derden aangeleverde actuele gegevens die benodigd zijn voor het opleggen van diverse aanslagen (o.a. afvalstoffenheffing, rioolheffing, zuiveringsheffing) kunnen nu nog niet alle belastingaanslagen voor de gemeentelijke deelnemers worden verzonden.

In sommige gevallen ontvangt u al wel de aanslag voor de eigenarenbelastingen. De gebruikersbelastingen volgen dan op een later tijdstip. Wij streven ernaar om deze belastingaanslagen alsnog zo spoedig mogelijk te verzenden.

Voor wat betreft de gemeente Velsen deze belastingaanslagen worden met dagtekening 30 april 2022 verzonden.