1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Aanslagen lokale heffingen Velsen

Aanslagen lokale heffingen Velsen

De BSGR streeft ernaar om op één aanslagbiljet zoveel mogelijk alle lokale heffingen in één keer op te leggen en aan u toe te sturen. In voorkomende gevallen kan het gebeuren dat de BSGR toch genoodzaakt is om de heffing van deze belastingaanslagen via meerdere aanslagbiljetten aan u op te leggen.

Afgelopen week zijn door de BSGR aanslagen lokale heffingen naar de inwoners/bedrijven van de gemeente Velsen verzonden. Door een menselijke fout konden op de verzonden aanslagbiljetten helaas niet meteen alle heffingen worden opgelegd. De eigenarenheffingen zijn wel opgelegd, zodat daarmee werd voldaan aan het door de toezichthouder (de Waarderingskamer) gestelde vereiste. Gevolg was dat bij een deel van de verzonden aanslagbiljetten de gebruikersheffingen niet zijn opgelegd. Deze zullen, voor zover dan de hiervoor benodigde gegevens compleet zijn, alsnog eind mei worden opgelegd en verzonden naar de inwoners/bedrijven van de gemeente Velsen.

Wij bieden excuus aan voor een eventueel hierdoor veroorzaakt ongemak.