1. Home
  2. /
  3. Wet- en regelgeving
  4. /
  5. Verordeningen gemeente Zoeterwoude 2024

Verordeningen gemeente Zoeterwoude 2024

Voor het jaar 2024 is in Zoeterwoude de tarieventabel belastingen en rechten opnieuw vastgesteld.  De Verordening kwijtschelding van 2017 is nog steeds van kracht. De in 2009 vastgestelde verordening precariobelasting is nog steeds van toepassing

* Zie ook de verordeningen van 20232022 en 2021