1. Home
  2. /
  3. Verantwoordingsdocument WOZ 2024(Versie 1.0)

Verantwoordingsdocument WOZ (Archief Versie 1.0)

De gemeente stelt ieder jaar de waarde vast voor uw woning, (woon)boot of bedrijfspand. Deze WOZ-waarde is de basis voor verschillende belastingen.
In dit Verantwoordingsdocument WOZ leest u hoe wij de WOZ-waarden voor belastingjaar 2024 (waardepeildatum 1 januari 2023) hebben bepaald.

  • Hoe ziet het proces van een WOZ-waarde bepalen eruit?
  • Welke gegevens hebben invloed op de WOZ-waarde?
  • Wat is “modelmatig taxeren”?

We geven in het verantwoordingsdocument een algemene uitleg en toelichting op ons taxatieproces. Als u wilt weten hoe de WOZ-waarde van uw woning of pand is opgebouwd, log dan in op MijnBSGR met uw DigiD. Daar ziet u het actuele overzicht van uw belastingzaken en het taxatieverslag.

* Zie ook de verantwoordingsdocumenten voor 2023