1. Home
  2. /
  3. Privacy en disclaimer

Privacy en disclaimer

Aansprakelijkheid

Wij hebben de uiterste zorgvuldigheid betracht bij het maken van de teksten en andere informatie op www.bsgr.nl. Toch kunt u er geen rechten aan ontlenen. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. De bekendmakingen van de BSGR worden geplaatst op deze website. Uiteraard kunt u ons ook e-mailen met uw vragen. Wij kunnen echter niet garanderen dat de aan ons en door ons verstuurde e-mail technisch altijd volledig, juist en tijdig wordt overgebracht. De BSGR wijst dan ook elke aansprakelijkheid af voor mogelijke gevolgen en/of schade voortvloeiend uit dit elektronische berichtenverkeer.

E-mail

Op e-mailverkeer is ondermeer de wet ‘elektronisch bestuurlijk verkeer’ van toepassing. Dit betekent dat e-mail niet gebruikt kan worden voor officiële beslissingen van de BSGR waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden.

Virussen en veiligheid

De website van de BSGR wordt regelmatig gecontroleerd op computervirussen. Toch kunnen wij de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer kunnen beïnvloeden, helaas niet garanderen. Onze website bevat ook links naar websites die niet van BSGR zelf zijn. De BSGR is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze websites en ook niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan deze websites.

Privacy

De website van de BSGR kunt u anoniem raadplegen. De BSGR verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van deze site worden wel verzameld, maar deze zijn niet herleidbaar tot een bepaald persoon. De informatie die u via deze website, bijvoorbeeld via elektronische formulieren, aan de BSGR verstrekt, wordt uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor u deze gegevens heeft verstrekt. Dit conform de Wet Bescherming persoonsgegevens (WBP).

Wet bescherming persoonsgegevens

De BSGR gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, huisadres of e-mailadres. Hierbij houden we ons aan de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP). Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Wanneer u uw naam en adres invult voor het toezenden van een bepaald formulier, dan worden deze gegevens niet gebruikt om u ook andere informatie toe te zenden (behalve als dat is aangegeven). Uw gegevens worden ook niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor deze benodigd zijn.

Cookies

De BSGR maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De BSGR gebruikt Google Analytics met de extensie ‘gat. anonymizeIp();’. Daardoor worden IP-adressen verkort verder verwerkt om een verwijzing naar personen uit te sluiten.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics.

Als u zich voor Google Analytics wilt afmelden, gaat u naar de afmeldingspagina voor Google Analytics en installeert u de add-on (plug-in) voor uw browser.

Deze add-on is GEEN product van de BSGR en de BSGR is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen door het gebruik van deze add-on.