1. Home
  2. /
  3. Permanente marktanalyse woningen

Permanente marktanalyse woningen

In de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) is bepaald dat de gemeente, jaarlijks, de waarde van de binnen de gemeente gelegen onroerende zaken opnieuw moet vaststellen. Hiervoor is de gemeente verplicht om de marktgegevens, zoals de huur- en verkoopgegevens van uw onroerende zaak, te verzamelen, te registreren en te analyseren.

Daarom vraagt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) aan nieuwe eigenaren van woningen in haar werkgebied om een online inlichtingenformulier in te vullen. Dit leidt tot een nog nauwkeurige waardebepaling van uw object en vergelijkbare objecten.


Online inlichtingenformulier
U kunt het online inlichtingenformulier via onze website (mijn bsgr) invullen. U kunt hiervoor met uw digid inloggen bij “mijn bsgr”. U vindt het vragenformulier onder ‘Mijn Formulieren’. De naam van het formulier is ‘Marktanalyse woningen’.


Vragen
Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u bellen met medewerkers van de afdeling WOZ via ons telefoonnummer 071 – 525 6200 kenmerk 17.

Naar boven ▲