1. Home
  2. /
  3. Parkeerbelasting

Parkeerbelasting

Parkeerbelasting moet u betalen als u parkeert op een parkeerplek waar deze belasting volgens de gemeentelijke bepalingen verschuldigd is. Als u te weinig of geen parkeerbelasting (‘parkeergeld’) betaalt, kunt u een naheffingsaanslag (‘parkeerbon’) krijgen.

Voor wie?

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) stuurt enige tijd nadat de parkeerbon is uitgeschreven een duplicaat naheffingsaanslag parkeerbelasting. De duplicaat naheffingsaanslag wordt gericht aan de persoon die bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) geregistreerd staat als eigenaar van het voertuig.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de naheffingsaanslag is afhankelijk van de parkeerlocatie. Daarnaast worden er kosten in rekening gebracht voor het niet of niet voldoende betalen van parkeergeld.

Bijzonderheden

Parkeerbelasting wordt niet kwijtgescholden.