Bezoek website

De website van de BSGR kunt u anoniem raadplegen. De BSGR verzamelt geen namen of andere gegevens die iets zeggen over de identiteit van de bezoekers van deze site. Statistische gegevens die van belang zijn voor verbetering van deze site worden wel verzameld, maar deze zijn niet herleidbaar tot een bepaald persoon.

De persoonsgegevens die u toestuurt via MijnBSGR of via het contactformulier worden alleen verzameld en gebruikt voor de belastingheffing en -inning en voor het afhandelen van eventuele vragen, aanvragen, bezwaren en klachten die u bij de BSGR indient. De BSGR gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens die via de website binnenkomen. Uw gegevens worden ook niet langer bewaard dan voor het doel waarvoor deze benodigd zijn.

De BSGR maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van de firma Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde ‘cookies’, tekstbestanden, die op uw computer opgeslagen worden en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De BSGR gebruikt Google Analytics met de extensie ‘gat. anonymizeIp();’. Daardoor worden IP-adressen verkort verder verwerkt om een verwijzing naar personen uit te sluiten.

Dit zijn alleen statistische gegevens, nooit persoonlijke of andere gegevens die iets zeggen over uw identiteit.

Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Om websitebezoekers meer invloed te geven over hoe hun gegevens worden verzameld door Google Analytics, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. De add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript om aan te geven dat er geen informatie over het websitebezoek mag worden verzonden naar Google Analytics. Meer informatie hierover vindt u op de site van Google Analytics.

Voor de volledigheid: deze add-on is GEEN product van de BSGR en de BSGR is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen door het gebruik van deze add-on.