Kwijtschelding aanvragen?

Via onze Digitale balie kunt u direct kwijtschelding aanvragen. U kunt hier het formulier online invullen en digitaal verzenden. Onderstaande stappen helpen u bij het invullen van het formulier:

  • ga naar onze Digitale balie
  • log in met uw DigiD
  • ga naar ‘Zelf regelen’ en kies voor 'Kwijtschelding aanvragen'
  • selecteer de aanslag waar u kwijtschelding voor wilt aanvragen
  • volg nu de instructies op uw scherm

Let op: om veiligheidsredenen wordt u in de Digitale balie na 15 minuten automatisch uitgelogd. Uw gegevens zijn dan tussentijds wel opgeslagen. Wanneer u opnieuw inlogt, kunt u verder gaan waar u gebleven bent.

Aanvullende informatie kwijtschelding

Als u uw kwijtschelding digitaal aanvraagt, wordt uw aanvraag sneller behandeld. Dit betekent dat u sneller bericht krijgt over uw toe- of afwijzing.

Als u digitaal kwijtschelding aanvraagt, geeft u ook gelijk toestemming aan de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) om uw gegevens te toetsen bij de Belastingdienst, de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW), de Basisregistratie Personen (BRP) en het Uitvoeringsorgaan Werknemersverzekering (UWV).

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om uw kwijtschelding digitaal aan te vragen, dan kunt het kwijtscheldingsformulier downloaden van onze website. Houd er wel rekening dat uw aanvraag dan minder snel behandeld wordt.

Als u ZZP-er bent of een eigen bedrijf hebt en uw inkomen ligt op bijstandsniveau of lager, dan kunt u kwijtschelding aanvragen. Kwijtschelding kan alleen voor privéaanslagen aangevraagd worden en niet voor zakelijke aanslagen. Voor meer informatie zie: kwijtschelding ondernemers.

Normbedragen

In het volgende document vindt u de normbedragen kwijtschelding belastingen:

De BSGR hanteert de 100% norm.