1. Home
  2. /
  3. Gemeente Leiden

Gemeente Leiden

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft namens de gemeente Leiden afvalstoffenheffing, onroerende zaakbelasting, precariobelasting, rioolheffing en toeristenbelasting. Daarnaast verstuurt de BSGR de WOZ-beschikkingen voor alle onroerende zaken in de gemeente.

Informatie per belastingsoort

Op de pagina belastingen leest u per belastingsoort een omschrijving van de belasting; waarvoor de gemeente de opbrengsten gebruikt; wie de aanslag krijgt; hoe de hoogte van de aanslag wordt bepaald en eventuele bijzonderheden.

Waterschapsbelastingen

De aanslagen voor de gemeente Leiden worden door de BSGR zo veel mogelijk gecombineerd met de waterschapsbelastingen.

Tarieven

Voor een overzicht van de tarieven van alle belastingen in uw gemeente gaat u naar tarieven Leiden.