Wijziging rekeningnummer

Per subjectnummer kunt u 1 rekeningnummer opgeven. Dit rekeningnummer wordt gebruikt voor eventuele automatische afschrijvingen en terugbetalingen.

Wijziging rekeningnummer doorgeven

U kunt het rekeningnummer wijzigen via MijnBSGR of schriftelijk. Bij MijnBSGR logt u in met uw DigiD. Vervolgens gaat u naar ‘Zelf regelen’ en ‘Persoonsgegevens wijzigen’. Als u uw rekeningnummer schriftelijk wilt wijzigen, vragen wij u tenminste de volgende gegevens te vermelden:

  • Uw naam
  • Het oude en nieuwe rekeningnummer
  • Uw handtekening

Als u een uw aanslagen laat incasseren door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland krijgt u een schriftelijke bevestiging dat het rekeningnummer is gewijzigd. Heeft u geen doorlopende incasso? Dan ziet u de wijziging bij het eerstvolgende aanslagbiljet dat u ontvangt; op de bijgevoegde acceptgirokaart(en) is uw nieuwe rekeningnummer afgedrukt. U kunt de voortgang van de verwerking van uw wijziging controleren in MijnBSGR.

Verkeerd rekeningnummer

De BSGR drukt het rekeningnummer af van de rekening waarvan de laatste betaling voor een aanslag op uw naam is gedaan. Wilt u van een ander rekeningnummer betalen? Dan zult u zelf een (elektronische) overschrijving moeten doen. Het is niet mogelijk een nieuwe acceptgirokaart te ontvangen.