1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven gemeente Voorschoten 2020

Tarieven gemeente Voorschoten 2020

Afvalstoffenheffing

Aanleunwoning € 212,64
Etagewoning met eenpersoonshuishouden € 239,16
Etagewoning met meerpersoonshuishouden € 304,68
Overige woonruimte met eenpersoonshuishouden € 282,84
Overige woonruimte met meerpersoonshuishouden € 348,48

Hondenbelasting

Voor een eerste hond € 86,64
Voor een tweede hond € 130,32
Voor elke volgende hond € 171,84
Kenneltarief € 182,88

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,1380% WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,2099% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,1877% van de WOZ-waarde

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting.

Reclamebelasting

Zie de tarieven in de Verordening reclamebelasting.

Rioolheffing

Lozing van huishoudelijk of bedrijfsafvalwater € 232,44
Lozing van ander water (hemelwater) € 13,80

Toeristenbelasting

€ 2,53 per persoon, per overnachting

Zie ook: Tarieven gemeente Voorschoten 2019