1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven gemeente Katwijk 2019

Tarieven gemeente Katwijk 2019

Afvalstoffenheffing

Eenpersoonshuishouden € 202,20
Meerpersoonshuishouden € 294,24
Extra restafvalcontainer € 202,20

Begraafrechten

Zie de tarieventabel in de Verordening begraafrechten.

Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte

Gebruikersbelasting: 0,0972% van de toegekende waarde
Eigenarenbelasting:
– Voor roerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,0931% van de toegekende waarde
– Voor roerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,3287% van de toegekende waarde

Havengeld

Zie de tarieven in de Verordening havengeld.

Hondenbelasting

Voor elke hond € 111,72
Per kennel € 463,32

Leges

Zie de tarieventabel in de Legesverordening.

Marktgeld

Zie de tarieven in de Verordening marktgeld.

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,0931% van de toegekende waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,3287% van de toegekende waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,0972% van de toegekende waarde

Parkeerbelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening parkeerbelastingen.

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting.

Rioolaansluitrecht

Zie de tarieventabel in de Verordening rioolaansluitrecht.

Rioolheffing

Gebruikersdeel bij een hoeveelheid afgevoerde kubieke meters van:

– Per eenheid van 0 tot 10 m3 € 41,76
– Vermeerderd met € 102,24 per eenheid van 10 tot 250 m3
– Vermeerderd met € 100,20 per volle eenheid van 150 m3 boven 249 m3

Toeristenbelasting

Voor campings, met uitzondering van de duinhuisjes op de camping, per overnachting € 0,90
In alle overige gevallen, inclusief de duinhuisjes op de camping, per persoon per overnachting € 1,25