1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Tarieven
  6. /
  7. Tarieven gemeente Gouda 2020

Tarieven gemeente Gouda 2020

Afvalstoffenheffing

Standaardtarief € 257,00
Per lediging 140 liter € 3,50
Per lediging 240 liter € 6,00
Per plastic zak € 60 liter € 1,50
Per ontgrendeling 30 liter € 0,75
Per ontgrendeling 60 liter € 1,50

Havengelden

Zie de tarieventabel in de Verordening havengelden.

Hondenbelasting

Voor een eerste hond € 76,70
Voor elke volgende hond € 94,15
Per kennel € 170,80

Leges

Zie de tarieventabel in de Legesverordening.

Marktgelden

Zie de tarieven in de Verordening marktgelden.

Onroerende zaakbelasting

Eigenarenbelasting (woning) 0,1005% van de WOZ-waarde
Eigenarenbelasting (niet-woning) 0,3219% van de WOZ-waarde
Gebruikersbelasting (niet-woning) 0,2567% van de WOZ-waarde

Parkeerbelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening parkeerbelastingen.

Precariobelasting

Zie de tarieventabel in de Verordening precariobelasting.

Reinigingsheffingen

Zie de tarieven in de Verordening reinigingsheffingen.

Rioolheffing

Eigenarendeel: € 270,00
Eigenarendeel alleen hemelwaterafvoer: € 27,00
Gebruikersdeel bij een hoeveelheid afgevoerde kubieke meters van:
– 400 m3 of minder € 264,30
– Meer dan 400 m3, maar niet meer dan 2.500 m3 € 264,30 + € 2,85 extra per m3
– Meer dan 2.500 m3, maar niet meer dan 10.000 m3 € 264,30 + € 1,90 extra per m3
– Meer dan 10.000 m3 € 264,30 + € 0,95 extra per m3

Staangeld

Zie de tarieventabel in de Verordening staangeld.

Toeristenbelasting

Per overnachting € 0,00

Zie ook: Tarieven gemeente Gouda 2019