Verontreinigingsheffing bedrijven

Verontreinigingsheffing voor bedrijven is een belasting voor bedrijven die afvalwater rechtstreeks lozen op het oppervlaktewater. Het hoogheemraadschap gebruikt de opbrengst ervan voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Voor wie?

Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt de aanslag opgelegd aan de gebruiker van de bedrijfsruimte of aan degene die vanaf een terrein afvalwater loost.

Hoogte van de aanslag

De aanslag wordt berekend in vervuilingseenheden (v.e.). Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast. Bedrijven die uitsluitend huishoudelijk afvalwater afvoeren en minder dan 44 m3 drinkwater hebben ingenomen, krijgen een aanslag van 1 v.e. Bij een waterverbruik tussen 44 en 218 m³ wordt 3 v.e. in rekening gebracht. Bedrijven die meer dan 218 m3 water innemen of naast huishoudelijk afvalwater ook ander afvalwater lozen, moeten aangifte doen om het aantal v.e. te kunnen vaststellen. Deze bedrijven krijgen eerst een voorlopige aanslag en na de aangifte een definitieve aanslag.

Bijzonderheden

Wanneer een pand wordt uitgebaat voor kamerverhuur, waarbij de bewoners gebruik maken van gedeelde sanitaire voorzieningen, is er geen sprake meer van een zelfstandige woonruimte. De bewoners worden daarom niet aangeslagen voor verontreinigingsheffing woonruimten. In plaats daarvan wordt het pand aangemerkt als bedrijfsruimte en ontvangt de verhuurder een aanslag verontreinigingsheffing bedrijven. De verhuurder hoeft dus niet bij de Kamer van Koophandel ingeschreven te staan als kamerverhuurbedrijf om een aanslag verontreinigingsheffing bedrijven te krijgen.