Staangeld

Staangeld is een belasting voor het hebben van een standplaats voor een woonwagen.

Voor wie?

De aanslag wordt opgelegd aan de hoofdbewoner van de woonwagen. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt, wordt naar de omstandigheden beoordeeld.

Hoogte van de aanslag

De tarieven verschillen per standplaats.

Bijzonderheden

Zolang er voor de standplaats een huurovereenkomst geldt, wordt er geen staangeld geheven. Staangeld wordt niet kwijtgescholden.