Reinigingsrechten

Bedrijven die hun bedrijfsafval laten ophalen door de gemeentelijke vuilophaaldienst betalen daarvoor reinigingsrechten. De gemeente gebruikt de opbrengsten om de kosten die zij maakt voor het ophalen en verwerken van afval, te betalen.

Voor wie?

Reinigingsrechten moeten betaald worden door het bedrijf dat de aanvraag voor het ophalen van het bedrijfsafval heeft gedaan, of het bedrijf waarvoor de aanvraag is gedaan.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal en het soort containers dat een bedrijf in bruikleen heeft. Daarnaast worden extra kosten gerekend voor het verwijderen van grofvuil, het verwijderen van bedrijfsafval buiten de normale route om en het gebruik van door de gemeente beschikbaar gestelde vuilcontainers bij volksfeesten, braderieën enzovoorts. De tarieven zijn exclusief BTW.

Bijzonderheden

De inzameling van bedrijfsafval is alleen mogelijk als het om afval van een beperkte omvang en hoeveelheid gaat en als het bedrijfsafval van huishoudelijke aard is.

Naar boven ▲