Onroerende Zaakbelasting

Onroerende zaakbelasting (OZB) is een gemeentelijke belasting op onroerende zaken zoals woningen, bedrijfspanden en grond. De inkomsten van de OZB vallen in de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de gemeenteraad bepaalt voor welke voorzieningen de opbrengsten worden ingezet.

Voor wie?

De onroerende zaakbelasting bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting. De eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd staat als eigenaar van een woning, bedrijfspand of andere onroerende zaak. De gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari een bedrijfspand gebruikt; gebruikers van woningen betalen geen OZB.

Hoogte van de aanslag

De gemeente stelt jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting een percentage van de WOZ-waarde vast. Dit percentage bepaalt de hoogte van de aanslag OZB. Als u in de loop van het jaar de huur opzegt of het pand verkoopt, moet u toch voor het hele jaar OZB betalen. Bij de verkoop van woningen zorgt de notaris er vaak voor dat de OZB wordt verrekend met de nieuwe eigenaar.