Baatbelasting

Baatbelasting

Gemeenten kunnen baatbelasting opleggen aan de eigenaar van een onroerende zaak als deze is gebaat bij voorzieningen die door of met medewerking van het gemeentebestuur zijn aangebracht. Een voorbeeld hiervan is de aanleg van een riolering.

Voor wie?

De aanslag baatbelasting wordt opgelegd aan de persoon die volgens het Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of beperkt gerechtigde van de gebate onroerende zaak is.

Hoogte van de aanslag

De tarieven verschillen per straat of gebied.