1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Lokale heffingen
  6. /
  7. Heffingen hoogheemraadschap van Rijnland
  8. /
  9. Zuiveringsheffing woonruimten Hoogheemraadschap van...

Zuiveringsheffing woonruimten Hoogheemraadschap van Rijnland

Zuiveringsheffing woonruimten is een belasting voor huishoudens die afvalwater afvoeren via het riool. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengsten van de zuiveringsheffing voor de zuivering van rioolwater in zuiveringsinstallaties.

Voor wie?

De zuiveringsheffing woonruimten wordt opgelegd aan één van de gebruikers van een woonruimte of aan diegene die een woonruimte beschikbaar stelt en als belastingplichtige wordt aangemerkt. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland probeert belastingaanslagen voor 1 adres zoveel mogelijk te combineren. Daardoor kan het gebeuren dat de zuiveringsheffing gecombineerd met de eigenarenbelastingen wordt opgelegd aan de eigenaar van de woning, ook al is deze persoon niet de langstwonende op het adres.

Hoogte van de aanslag

De aanslag zuiveringsheffing woonruimten wordt berekend in vervuilingseenheden (v.e.). Alle huishoudens krijgen een aanslag voor 3 v.e. De enige uitzondering is een eenpersoonshuishouden; dat krijgt een aanslag voor 1 v.e. Dit is wettelijk zo bepaald. Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een plaats buiten het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland, wordt de aanslag aangepast. U krijgt van het waterschap dat actief is in uw nieuwe woonplaats een aanslag voor de rest van het jaar.

Bijzonderheden

Personen die geen zelfstandige woonruimte hebben, hoeven geen zuiveringsheffing woonruimten te betalen. Een zelfstandige woonruimte heeft een eigen douche, toilet en keuken. Bij onzelfstandige woonruimten wordt de aanslag opgelegd aan de verhuurder. Gebruikers van een onzelfstandige woonruimte die toch een aanslag zuiveringsheffing woonruimten ontvangen, kunnen bezwaar maken.