1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Lokale heffingen
  6. /
  7. Heffingen hoogheemraadschap van Rijnland
  8. /
  9. Zuiveringsheffing bedrijven Hoogheemraadschap van...

Zuiveringsheffing bedrijven Hoogheemraadschap van Rijnland

Zuiveringsheffing bedrijven is een belasting voor bedrijven die afvalwater afvoeren via het riool. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengsten van de zuiveringsheffing voor de zuivering van rioolwater in zuiveringsinstallaties.

Voor wie?

Volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ wordt de aanslag opgelegd aan de gebruiker van de bedrijfsruimte. Een bedrijfsruimte is een afgesloten geheel met een eigen lozingspunt, zoals een wasbak, kraantje, toilet of keukenblok. Als meerdere bedrijven gebruiken maken van 1 bedrijfsruimte en de voorzieningen delen, is er sprake van een bedrijfsverzamelgebouw. In de meeste gevallen zal de aanslag aan de eigenaar of verhuurder van het pand worden opgelegd. Als u een bedrijf uitoefent vanuit uw woning en u heeft in de bedrijfsruimte geen apart lozingspunt, dan hoeft u geen zuiveringsheffing bedrijven te betalen en krijgt u alleen een aanslag zuiveringsheffing woonruimten.

Hoogte van de aanslag

De aanslag wordt berekend in vervuilingseenheden (v.e.). Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast. Bedrijven die uitsluitend huishoudelijk afvalwater afvoeren en minder dan 44 m³ drinkwater hebben ingenomen, krijgen een aanslag van 1 v.e. Bij een waterverbruik vanaf 44 tot en met 217 m³ wordt 3 v.e. in rekening gebracht. Bij een waterverbruik vanaf 218 m³ of als er naast huishoudelijk afvalwater ook ander afvalwater geloosd wordt, moet aangifte gedaan worden om het aantal v.e. te kunnen vaststellen. Deze bedrijven krijgen eerst een voorlopige aanslag en na aangifte een definitieve aanslag.

Bijzonderheden

Wanneer een pand wordt uitgebaat voor kamerverhuur, waarbij de bewoners gebruik maken van gedeelde sanitaire voorzieningen, is er geen sprake meer van een zelfstandige woonruimte. De bewoners worden daarom niet aangeslagen voor zuiveringsheffing woonruimten. In plaats daarvan wordt het pand aangemerkt als bedrijfsruimte en ontvangt de verhuurder een aanslag zuiveringsheffing bedrijven. De verhuurder hoeft dus niet ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel als kamerverhuurbedrijf om een aanslag zuiveringsheffing bedrijven te krijgen.