1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Lokale heffingen
  6. /
  7. Heffingen hoogheemraadschap van Rijnland
  8. /
  9. Watersysteemheffing ongebouwd Hoogheemraadschap van...

Watersysteemheffing ongebouwd Hoogheemraadschap van Rijnland

Watersysteemheffing ongebouwd is een belasting voor eigenaren van een ongebouwde onroerende zaak. Voorbeelden van ongebouwde onroerende zaken zijn weilanden, natuurterreinen en wegen, maar ook sloten en vaarten. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengst van de watersysteemheffing ongebouwd voor het onderhoud aan duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit.

Voor wie?

De watersysteemheffing ongebouwd wordt opgelegd aan de persoon die volgens het Kadaster op 1 januari van het belastingjaar eigenaar of zakelijk gerechtigde was van de ongebouwde onroerende zaak.

Hoogte van de aanslag

De watersysteemheffing ongebouwd is onderverdeeld in 3 categorieën: natuurterreinen, wegen en overig. Per categorie geldt een vast tarief per hectare. Als u de grond in de loop van het jaar verkoopt, moet u toch voor het hele jaar watersysteemheffing ongebouwd betalen.