Rioolheffing Wassenaar

Rioolheffing is een belasting voor huishoudens en bedrijven die water direct of indirect op de gemeentelijke riolering afvoeren.

Voor wie?

De rioolheffing gebruikers wordt opgelegd aan de gebruiker van een woning of bedrijfspand volgens de Basisregistratie personen (BRP) en de Kamer van Koophandel (KvK).

Hoogte van de aanslag

De rioolheffing wordt berekend op basis van het waterverbruik. De Belastingsamenwerking-Gouwe-Rijnland (BSGR) krijgt gegevens over uw waterverbruik van uw drinkwaterleverancier. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een andere gemeente, wordt de rioolheffing gebruikers verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van de wijziging.

Bijzonderheden

Personen die een kamer huren en de sanitaire voorzieningen (douche, keuken, toilet) delen met andere kamerhuurders in de woning, hoeven onder bepaalde voorwaarden geen rioolheffing gebruikers te betalen.