Hondenbelasting Wassenaar

Hondenbelasting is een belasting voor houders van honden. De opbrengsten gaan in de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de gemeenteraad bepaalt voor welke voorzieningen de opbrengsten worden ingezet.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden of kennels dat door een huishouden wordt gehouden; er zijn verschillende tarieven voor de eerste, tweede, en elke volgende hond. Wanneer een hond komt te overlijden of wordt overgedaan, kunt u de hond afmelden voor de hondenbelasting. De belastingaanslag wordt dan verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van overlijden of verkoop.

Bijzonderheden

Houders van honden in de gemeente Wassenaar zijn verplicht aangifte te doen bij de BSGR. De gemeente laat regelmatig huis-aan-huis controleren of er honden aanwezig zijn die niet zijn aangegeven.

Voor blindengeleidehonden, gehandicaptenhonden en honden die jonger dan 3 maanden zijn en met de moederhond worden gehouden, hoeft geen hondenbelasting worden betaald. Er geldt ook een vrijstelling voor honden die verblijven in een asiel of bedrijfsinrichting ter verkoop of aflevering. Als u kwijtschelding voor uw gemeentelijke belastingen aanvraagt, kan alleen de belasting voor uw eerste hond worden kwijtgescholden.

Aanslag lokale heffingen 2020

Een toelichting van de gemeente Wassenaar op de gemeentelijke heffingen van 2020 vindt u hier: Toelichting gemeentelijke heffingen Wassenaar.

Naar boven ▲