Watertoeristenbelasting Velsen

Watertoeristenbelasting is een belasting voor uitbaters van overnachtingsmogelijkheden zoals vaartuigen, die aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven.

Voor wie?

De aanslag toeristenbelasting wordt opgelegd aan iemand die gelegenheid biedt tot verblijf door het ter beschikking stellen van ligplaatsen of vaartuigen. De kosten worden doorberekend aan degene die verblijf houdt.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal overnachtingen. De belasting bedraagt een vast bedrag per persoon per etmaal.

Bijzonderheden

Als u gelegenheid tot overnachten biedt in de gemeente Velsen, bent u verplicht dit te melden. U wordt jaarlijks gevraagd aangifte te doen. De watertoeristenbelasting wordt niet geheven als er sprake is van uitzonderingen zoals genoemd in artikel 4 van de Verordening op de heffing en invordering van watertoeristenbelasting. Bij invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Naar boven ▲