Standplaatsgelden Velsen

Standplaatsgelden moet u betalen voor het hebben van een standplaats, daaronder begrepen de diensten die met de standplaats zijn geregeld. Onder een standplaats wordt verstaan: een plaats op of aan de openbare weg bestemd voor de verkoop van waren.

Voor wie?

De standplaatsgelden worden geheven van de vergunninghouders van een standplaats.

Hoogte van de aanslag

Voor de toepassing van de in artikel 4 van de verordening standplaatsgelden vermelde tarieven worden de wegen in de gemeente onderverdeeld in 2 tariefklassen: tariefklasse I: Lange Nieuwstraat en Plein 1945 en tariefklasse II: de overige wegen.

Bijzonderheden

Het recht als bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de heffing en invordering van standplaatsgelden wordt niet geheven zolang voor de standplaats een huurovereenkomst geldt. Bij de invordering van standplaatsgelden wordt geen kwijtschelding verleend.