Precariobelasting Velsen

Precariobelasting is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen in gebruik hebben op, onder of boven de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond is grond waarvan de gemeente eigenaar is en die kan worden gebruikt tot algemeen nut en waarbij een ieder belang kan hebben. Voorbeelden hiervan zijn de openbare weg, plantsoen, parken en gemeentelijk water.

Voor wie?

De aanslag wordt opgelegd aan de persoon of bedrijf waar bij sprake is van gebruik van een voorwerp op, onder of boven de gemeentegrond of degene voor wie het voorwerp aanwezig is.

Hoogte van de aanslag

Voorwerpen waarvoor precariobelasting betaald moet worden, zijn onder andere bouwmaterialen, terrassen, winkeluitstallingen en leidingen. De aanslag wordt opgelegd op basis van verstrekte vergunningen en waarnemingen van de buitendienstmedewerkers van de gemeente. De tarieven verschillen per voorwerp.

Bijzonderheden

Voor verschillende soorten voorwerpen hoeft geen precariobelasting te worden betaald. Deze uitzonderingen staan opgesomd in artikel 4 van de Verordening precariobelasting.