Parkeerbelasting Velsen

Parkeerbelasting moet u betalen als u parkeert op een parkeerplek waar deze belasting volgens de gemeentelijke bepalingen verschuldigd is. Als u te weinig of geen parkeerbelasting (‘parkeergeld’) betaalt, kunt u een naheffingsaanslag (‘parkeerbon’) krijgen.

Voor wie?

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) stuurt enige tijd nadat de parkeerbon is uitgeschreven een naheffingsaanslag parkeerbelasting. De naheffingsaanslag wordt gericht aan de persoon die bij de Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) geregistreerd staat als eigenaar van het voertuig.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de naheffingsaanslag is afhankelijk van de parkeerlocatie. Daarnaast worden er kosten in rekening gebracht voor het niet of niet voldoende betalen van parkeergeld. Overige kosten worden berekend over het aanbrengen en verwijderen van een wielklem, en voor het uitrijden van een sleepmotorvoertuig en de daarbij horende mogelijke wegsleep/bewaring van een motorvoertuig.

Bijzonderheden

Parkeerbelasting wordt niet kwijtgescholden.

Naar boven ▲