BIZ-bijdrage Velsen

De BIZ-bijdrage is een belasting voor de gebruikers van een binnen een bedrijveninvesteringszone (BIZ) gelegen bedrijfspand. De BIZ-bijdrage maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de zone betalen er aan mee.

Voor wie?

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft namens de gemeente Velsen BIZ-bijdrage voor de bedrijveninvesteringszones Havengebied IJmuiden, IJmuiden Centrum en Santpoort – Noord. De bijdrage moet worden betaald door de persoon die of het bedrijf dat op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van het bedrijfspand. Als het pand op 1 januari aantoonbaar niet in gebruik is, wordt er geen BIZ-bijdrage geheven (Havengebied IJmuiden) of de aanslag wordt opgelegd aan de eigenaar van het pand (IJmuiden Centrum, Santpoort – Noord).

Hoogte van de aanslag

Het tarief van de BIZ-bijdrage wordt bepaald naar de waarde van het belastingobject per jaar (Havengebied IJmuiden, IJmuiden Centrum) of is een vast bedrag per belastingobject per jaar (Santpoort – Noord).

Bijzonderheden

Vrijgestelde objecten van een BIZ-bijdrage zijn terug te vinden in de desbetreffende Verordening Bedrijveninvesteringszones. De opbrengsten van de BIZ-bijdrage (verminderd met eventuele kosten) worden door de gemeente Velsen uitgekeerd als subsidie aan de Stichting BIZ Havengebied IJmuiden, BIZ-vereniging IJmuiden Centrum en BIZ-vereniging Santpoort – Noord.