Hondenbelasting Oegstgeest

Hondenbelasting is een belasting voor houders van honden. De opbrengsten gaan in de algemene middelen van de gemeente. Dit betekent dat de gemeenteraad bepaalt voor welke voorzieningen de opbrengsten worden ingezet.

Voor wie?

De hondenbelasting wordt opgelegd aan de persoon die ook de andere gemeentelijke belastingen voor het adres op zijn of haar naam krijgt. Dit is omdat de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) de aanslagen voor 1 adres zoveel mogelijk op 1 aanslagbiljet zet.

Als uw hond nog niet is aangemeld dan moet u aangifte doen. U kunt gebruik maken van het aangifteformulier hondenbelasting. U kunt ook digitaal aangifte doen via MijnBSGR.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal honden of kennels dat door een huishouden wordt gehouden; er zijn verschillende tarieven voor de eerste, tweede, en elke volgende hond. Wanneer een hond komt te overlijden of een andere eigenaar krijgt, kunt u de hond afmelden voor de hondenbelasting. U kunt uw hond ook afmelden via MijnBSGR. De belastingaanslag wordt dan verminderd vanaf de eerstvolgende maand na de datum van overlijden of verkoop.

Bijzonderheden

Houders van honden in de gemeente Oegstgeest zijn verplicht aangifte te doen bij de BSGR. De gemeente laat regelmatig huis-aan-huis controleren of er honden aanwezig zijn die niet zijn aangegeven.