Reinigingsrechten Leiderdorp

Bedrijven die hun bedrijfsafval laten ophalen door de gemeentelijke vuilophaaldienst betalen daarvoor reinigingsrechten. De gemeente gebruikt de opbrengsten om de kosten die zij maakt voor het ophalen en verwerken van afval, te betalen.

Voor wie?

Reinigingsrechten moeten betaald worden door het bedrijf dat de aanvraag voor het ophalen van het bedrijfsafval heeft gedaan, of het bedrijf waarvoor de aanvraag is gedaan.

De inzameling van bedrijfsafval is alleen mogelijk als het om afval van een beperkte omvang en hoeveelheid gaat en als het bedrijfsafval van huishoudelijke aard is.