WOZ-beschikking Leiden

Een WOZ-beschikking is de officiële bekendmaking van de vastgestelde WOZ-waarde van een onroerende zaak. Een onroerende zaak is bijvoorbeeld een woning, bedrijfspand of perceel.

Voor wie?

Woningeigenaren en eigenaren en gebruikers van niet-woningen (winkels, bedrijfspand, scholen, enzovoorts) krijgen elk jaar een WOZ-beschikking. Gebruikers van woningen krijgen geen WOZ-beschikking. Als er meerdere eigenaren of gebruikers van niet-woningen zijn, wordt aan slechts 1 van hen een WOZ-beschikking verzonden. Wie de beschikking op naam krijgt, wordt bepaald op basis van gegevens van het Kadaster, de Kamer van Koophandel en de aanwijsrichtlijnen van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR).

Hoogte van de aanslag

De WOZ-beschikking zelf is geen belasting, maar vormt de basis voor andere belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing eigenaren. Bij de WOZ-beschikking hoort dus geen aanslagbedrag.

Bijzonderheden

Als een onroerende zaak in de loop van het jaar van eigenaar verandert, krijgt de nieuwe eigenaar pas in het volgende belastingjaar een WOZ-beschikking op naam. Als u eerder een WOZ-beschikking op naam wilt hebben, kunt u deze bij de BSGR aanvragen via het contactformulier.