Toeristenbelasting Katwijk

Toeristenbelasting is een belasting voor uitbaters van overnachtingsmogelijkheden zoals hotels, pensions en campings. De opbrengsten gaan naar de algemene middelen van de gemeente. Hiermee kan de gemeente bijvoorbeeld de extra kosten voor voorzieningen dekken die zij maakt, omdat er in de gemeente veel toeristen verblijven.

Voor wie?

De aanslag toeristenbelasting wordt opgelegd aan uitbaters van overnachtingsmogelijkheden. De kosten worden doorberekend aan toeristen door een extra bedrag te rekenen bij het overnachtingstarief. Als u de mogelijkheid tot verblijf aan gaat bieden, dan kunt u dat kenbaar maken via ons contactformulier. U ontvangt dan na afloop van de termijn die in de verordening van uw gemeente genoemd wordt een uitnodiging om aangifte te doen. De termijn kan een kwartaal zijn, maar het is ook mogelijk dat het een kalenderjaar is. Dat is per gemeente verschillend.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de aanslag is afhankelijk van het aantal overnachtingen en het soort overnachtingsgelegenheid; er zijn verschillende tarieven voor campings (met uitzondering van de duinhuisjes op de camping) enerzijds en andere overnachtingsmogelijkheden (inclusief de duinhuisjes op de camping) anderzijds.

Bijzonderheden

Als u gelegenheid tot overnachten biedt in de gemeente Katwijk, bent u verplicht dit te melden. U wordt jaarlijks gevraagd aangifte te doen. Het is mogelijk om de hoogte van de aanslag forfaitair te laten berekenen. Deze optie geldt alleen voor campings, met uitzondering van de duinhuisjes op het terrein. Hierover leest u meer in artikel 5 van de Verordening toeristenbelasting.