Marktgelden Katwijk

Marktgelden zijn een belasting voor het innemen van een plaats op een markt.

Voor wie?

De aanslag wordt opgelegd aan de persoon die het gebruik van een standplaats aanvraagt.

Hoogte van de aanslag

Er zijn verschillende tarieven voor de weekmarkt in Katwijk, de weekmarkt in Rijnsburg en de toeristenmarkt in Katwijk.

Bijzonderheden

Er worden geen marktgelden geheven als het gebruik van de standplaats dient voor een liefdadig, godsdienstig of een ander levensbeschouwelijk doel, ter bevordering van onderwijs, wetenschappen, kunst of een ander algemeen belang.