Havengelden Katwijk

Havengelden is een belasting voor vaartuigen die in gemeentewater aanleggen of verblijven.

Voor wie?

De aanslag havengelden wordt opgelegd aan de schipper, reder of eigenaar van het vaartuig.

Hoogte van de aanslag

De gemeente Katwijk onderscheidt 2 zones. In beide zones is de hoogte van de aanslag afhankelijk van de verblijfsduur. Daarnaast is voor het Prins Hendrikkanaal en de Berghaven de lengte van het vaartuig bepalend voor het tarief en voor de insteekhaven in de Noordwijkervaart het aantal kubieke meters waterverplaatsing.

Bijzonderheden

Havengelden hoeven niet betaald te worden voor roeiboten en kano’s, rijksvaartuigen en vaartuigen die nodig zijn voor de aanleg en het in stand houden de waterwegen. Onder bepaalde voorwoorden waarden zijn daarnaast vaartuigen waar vanuit herstelwerkzaamheden gedaan worden en vrachtschepen vrijgesteld van havengelden.