Begraafrechten Katwijk

Begraafrechten zijn vergoedingen voor de kosten die de gemeente maakt om een graf te delven, onderhouden of ruimen en voor andere diensten die met begraven te maken hebben.

Voor wie?

Begraafrechten moeten worden betaald door de persoon die de dienst heeft aangevraagd of die van de dienst gebruik maakt.

Hoogte van de aanslag

De tarieven verschillen per dienst.

Bijzonderheden

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) legt alleen de aanslagen op voor de belastbare feiten zoals genoemd in de tarieventabel hoofdstuk 4: Grafbedekking en onderhoud.

Naar boven ▲