Haven- en bruggelden Gouda

Havengelden is een belasting voor vaartuigen die in gemeentewater aanleggen of verblijven. Bruggeld is een belasting voor vaartuigen waarvoor bruggen of sluizen worden geopend of open worden gehouden.

Voor wie?

De schipper, de reder, de eigenaar van het vaartuig, degene die het vaartuig heeft gecharterd of degene die als vertegenwoordiger van één van deze optreedt moet de belasting betalen.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van het havengeld is afhankelijk van de duur van het verblijf en de lengte van het vaartuig. De gemeente Gouda onderscheidt 3 zones met eigen tarieven. Voor woonschepen geldt deze indeling niet. Als de verblijfsduur korter dan een dag is, wordt 1 dag in rekening gebracht. Voor het bruggeld geldt een vast bedrag per brug.

Bijzonderheden

Haven- en bruggeld hoeft niet betaald te worden voor doorvarende vaartuigen, roeiboten die bij een vaartuig horen en daaraan bevestigd zijn en gemeente- en politievaartuigen. Daarnaast is geen havengeld verschuldigd voor vaartuigen die de reis niet kunnen voortzetten doordat de doorgang door gesloten water of een andere onverwachtse omstandigheid is gestremd.