Precariobelasting Bodegraven-Reeuwijk

Precariobelasting is een belasting voor personen of bedrijven die voorwerpen hebben op, onder of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. De voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond is grond waarvan de gemeente eigenaar is en die kan worden gebruikt tot algemeen nut en waarbij een ieder belang kan hebben. Voorbeelden hiervan zijn de openbare weg, plantsoen, parken en gemeentelijk water.

Voor wie?

De aanslag wordt opgelegd aan de persoon die of het bedrijf dat het voorwerp op, onder of boven de gemeentegrond heeft, of degene voor wie het voorwerp aanwezig is.

Hoogte van de aanslag

Voorwerpen waarvoor precariobelasting betaald moet worden, zijn onder andere bouwmaterialen, terrassen, winkeluitstallingen en leidingen. De aanslag wordt opgelegd op basis van verstrekte vergunningen en waarnemingen van de buitendienstmedewerkers van de gemeente. De tarieven verschillen per voorwerp.

Bijzonderheden

Voor verschillende soorten voorwerpen hoeft geen precariobelasting te worden betaald. Deze uitzonderingen staan opgesomd in de artikel 4 van de Verordening precariobelasting.