1. Home
  2. /
  3. Aanslagbiljet
  4. /
  5. Voorbeeld aanslagbiljet

Voorbeeld aanslagbiljet

1: Retouradres: Postbus 1141, 2302 BC Leiden

2: AB Smidt – de Vries
Straatnaam 1
2300 AA Leiden

Bezoekadres Lammenschansweg 144
2321 JX Leiden
Postadres Postbus 1141
2302 BC Leiden
Webadres www.bsgr.nl
Contactformulier www.bsgr.nl/contact
Telefoonnummer 071 – 525 6200
BIC INGB NL2A
IBAN NL64 INGB 0007 0605 65
3: subjectnummer4: aanslagnummer5: dagtekening6: vervaldag7: jaar8: aanslagbedrag
1234567890098745632130234567831-01-201930-04-20192019€ 675,30
       
9: soort belasting10: periode11: heffingsmaatstaf12: omschrijving belastingobject13: tarief14: bedrag
WOZ-beschikking1 jan 2019 Straatnaam 1 Leiden   
eigenaar  Waardepeildatum 01-01-2018   
   WOZ-waarde: 180.000 euro (woning)   
Gemeentelijke belastingen
Rioolheffing gebruiker01-01-20191-persoonshuishoudenStraatnaam 1 Leiden 65,00€ 65,00
 31-12-2019     
Afvalstoffenheffing01-01-20191-persoonshuishoudenStraatnaam 1 Leiden 140,00€ 140,00
 31-12-2019     
Onroerende1 jan 2019WOZ-waarde:Straatnaam 1 Leiden 0,16600€ 298,80
zaakbelasting eigenaar € 180.000    
       
Waterschapsbelastingen
Watersysteemheffing1 jan 2019woonruimteStraatnaam 1 Leiden € 90,00€ 90,00
ingezetenen      
Zuiveringsheffing01-01-2019aantal ve: 1Straatnaam 1 Leiden € 50,00€ 50,00
woonruimten31-12-2019(1 persoon)    
Watersysteemheffing1 jan 2019WOZ-waardeStraatnaam 1 Leiden 0,01750%€ 31,50
eigenaren € 180.000(gebouwd)   

Het bedrag wordt in acht termijn van rekeningnummer 987654321 afgeschreven omstreeks de volgende data:

28-02-2019 | 31-03-2019 | 30-04-2019 | 31-05-2019 | 30-06-2019 | 31-07-2019 | 31-08-2019 | 30-09-2019

Als u in het verleden een machtiging heeft gegeven voor automatische incasso of doorlopende SEPA-incasso, staan hier de data vermeld waarop de termijnen worden afgeschreven.

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland verzorgt de belastingen voor het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Velsen, Voorschoten, Wassenaar en Zoeterwoude. Ook bepaalt de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland de hoogte van de WOZ-waarde voor alle onroerende zaken in deze gemeenten.

Extra informatie

Als het aanslagbiljet verkeerd is bezorgd, kunt u het terugsturen naar het postadres van de BSGR. Vermeld op de envelop de reden van retour. U hoeft geen postzegel te plakken.

De naam van de degene aan wie de aanslag is opgelegd en het adres dat van diegene bij de BSGR bekend is.

Het subjectnummer is het unieke nummer waarmee u bij de BSGR bekend staat. Houd dit nummer bij de hand als u contact opneemt met de BSGR en vermeld het in alle berichten die u de BSGR stuurt, zodat onze medewerkers u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.

Het aanslagnummer is een uniek nummer voor uw aanslagbiljet. U moet het aanslagnummer vermelden als betalingskenmerk en als u bezwaar maakt.

De dagtekening is de datum waarop de aanslag officieel aan u is opgelegd. Als u een bezwaarschrift wilt indienen, moet dat uiterlijk 6 weken na de dagtekening door de BSGR zijn ontvangen.

De vervaldag is de uiterste betaaldatum van de aanslag. Als u na deze datum betaalt, kan de BSGR invorderingsmaatregelen nemen. Deze brengen extra kosten met zich mee.

Dit is het belastingjaar waarvoor u wordt aangeslagen. De BSGR mag aanslagen opleggen tot 3 jaar na het ontstaan van de belastingplicht, dus u kunt een aanslag krijgen voor voorgaande belastingjaren.

Het aanslagbedrag is het totaalbedrag van de aanslag. In de kolom hieronder staan de bedragen van de afzonderlijke belastingsoorten.

In deze kolom staat voor welke belastingsoorten u wordt aangeslagen. De belastingsoorten zijn onderverdeeld in gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen.

Het tijdvak of tijdstip waarover de belasting is opgelegd. Sommige belastingen, zoals de onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing, worden opgelegd naar de situatie op 1 januari van het belastingjaar. Er staat dan ‘1 jan 201x’ bij periode.

De heffingsmaatstaf geeft aan op basis waarvan de belasting berekend is. Dit kan bijvoorbeeld een aantal personen of kubieke meters water zijn, maar ook de WOZ-waarde.

Het object waarover u belasting moet betalen. Meestal is dit een woning, bedrijfspand of perceel.

Het jaartarief of het percentage dat hoort bij de belastingsoort en de betreffende heffingsmaatstaf.

Het bedrag van de aanslagregel. Alle bedragen samen maken het aanslagbedrag.

Naar boven ▲