1. Home
  2. /
  3. Aanslagbiljet
  4. /
  5. Aanslagbiljet verkeerd bezorgd

Aanslagbiljet verkeerd bezorgd

Soms wordt een aanslagbiljet niet op het juiste adres bezorgd. Hieronder staan verschillende redenen genoemd waarom een aanslagbiljet op een verkeerd adres is bezorgd en wat u kunt doen om de fout te herstellen.

Brief verkeerd bezorgd door postbedrijf

Heeft u een brief van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland in de bus gekregen die gericht is aan iemand die u niet kent en verzonden is naar een ander adres dan het uwe? Dan heeft het postbedrijf waarschijnlijk een fout gemaakt. Gooi de envelop in de oranje brievenbus, dan wordt deze opnieuw bezorgd.

Aanslag voor vorige bewoner

Als u op uw adres een brief van de BSGR heeft ontvangen die is gericht aan een vorige bewoner, dan heeft deze persoon zich waarschijnlijk niet uitgeschreven van uw adres. Stuur de envelop retour naar de BSGR en geef op de achterkant van de envelop aan dat de geadresseerde is verhuisd. Als u het nieuwe adres van deze persoon weet, kunt u het adres ook op de achterkant van de envelop schrijven.

Aanslag bezorgd op vestigingsadres

Heeft u een aanslag voor uw bedrijf ontvangen op het vestigingsadres in plaats van het hoofdkantoor? Dan kunt u een postadres aan de BSGR doorgeven. In het vervolg wordt alle correspondentie naar het opgegeven adres verstuurd. Dat het aanslagbiljet niet naar het gewenste adres is verstuurd, betekent niet dat de aanslag fout is; u moet de aanslag gewoon betalen.

Aanslag bezorgd op vorig adres

Is uw aanslag bezorgd op uw vorige adres en bent u pas verhuisd? Dan heeft de BSGR uw verhuizing niet op tijd kunnen verwerken. Als uw verhuizing gevolgen heeft voor de hoogte van uw aanslag, dan krijgt u 6 weken na uw (her)inschrijving een verminderingsbericht van de BSGR. Houd er rekening mee dat u een deel van de aanslag zult moeten betalen. Heeft u zich niet ingeschreven bij de gemeente? Doe dit dan zo snel mogelijk. Zo voorkomt u dat u bezwaar moet maken.

Aanslag bezorgd voor vorige huurder bedrijfspand

Worden er bij uw bedrijfspand nog brieven bezorgd voor de vorige gebruiker? Stuur de brieven dan retour aan de BSGR en geef op de achterkant van de envelop aan per welke datum de vorige gebruiker is vertrokken.

Naar boven ▲