1. Home
  2. /
  3. Aanslagbiljet
  4. /
  5. Tenaamstelling

Tenaamstelling

Bij het opleggen van een aanslag moet de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 1 persoon of bedrijf aanwijzen als belastingplichtige. Soms spreekt het voor zich wie de aanslag moet krijgen, bijvoorbeeld als er maar 1 persoon op het adres staat ingeschreven. Maar als er meerdere personen op een adres staan ingeschreven, of als een onroerende zaak meerdere eigenaren heeft, bepalen we wie de aanslag op naam krijgt aan de hand van aanwijsrichtlijnen.

Gebruikersbelastingen

Gebruikersbelastingen, zoals de zuiveringsheffing, afvalstoffenheffing en rioolheffing, worden door de BSGR opgelegd aan de bewoner die het langst op het adres ingeschreven staat. Als 2 of meer personen op de zelfde datum zijn ingeschreven, krijgt de oudste bewoner de aanslag.

Eigenarenbelastingen

Eigenarenbelastingen, zoals onroerende zaakbelasting en watersysteemheffing eigenaren, worden opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het Kadaster geregistreerd staat als eigenaar of beperkt gerechtigde (bij vruchtgebruik, opstal of erfpacht). Als er meerdere eigenaren zijn, wordt de aanslag volgens onderstaande volgorde opgelegd aan:

  1. Degene die ook gebruiker is van de woning of het bedrijfspand;
  2. Degene die het grootste aandeel heeft in het eigendom;
  3. Degene die een natuurlijk persoon is (geen rechtspersoon);
  4. De oudste in leeftijd;
  5. Degene die bij de BSGR als genothebbende of gebruiker bekend is;
  6. Degene die als eerstgenoemde eigenaar geregistreerd staat bij Kadaster.

VOF, CV of maatschap

Als u deel uitmaakt van een VOF, CV of maatschap kan het zijn dat u een belastingaanslag op uw naam ontvangt die te maken heeft met de uitoefening van uw bedrijf. Dit komt doordat de BSGR aanslagen oplegt op basis van gegevens van het Kadaster. Het Kadaster registreert sinds 2005 geen samenwerkingsverbanden meer als eigenaren van onroerende zaken, omdat zij geen rechtspersoonlijkheid bezitten. De aanslag kan dus niet worden gesteld op naam van een VOF, CV of maatschap.

Zakelijk en privé op 1 aanslagbiljet

Het is mogelijk dat de aanslag voor uw VOF, CV of maatschap gecombineerd is met aanslagen voor uw woning. Hierin is geen splitsing aan te brengen. U kunt de aanslag natuurlijk wel deels van uw zakelijke rekening en gedeeltelijk van uw privérekening betalen om uw financiële administratie op orde te houden.

Naar boven ▲