1. Home
  2. /
  3. Nieuws
  4. /
  5. Aanschrijving leegstand woningen

Aanschrijving leegstand woningen

Met dagtekening 2 maart 2021 zijn er 995 brieven verzonden naar de eigenaren van woningen van deelnemende en niet-deelnemende gemeenten waarvan bij ons meer dan 6 maanden leegstand is geregistreerd. In de brief vragen wij wie de gebruiker is. De brieven worden vanaf vrijdag bezorgd.

Waarom moet ik deze aangifte invullen?

Wij leggen aanslagen (waterschaps – en gemeentelijke belastingen) op aan de gebruiker van een woning. U bent eigenaar van een woning waarbij ons meer dan 6 maanden leegstand is geregistreerd. Wij willen van u weten of de woning gebruikt wordt en door wie.  Is er geen gebruiker dan kunt u dit op het formulier aangeven wat de reden van de leegstand is zoals de woning is niet verhuurd, wordt verbouwd, is verkocht, staat te koop of u gebruikt de woning zelf. In artikel 47 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) staat dat de gegevens aan ons moeten worden doorgegeven.

De woning staat te koop/is verkocht moet ik de aangifte dan toch invullen?

Ja, dit is de derde vraag in het vragenformulier. Er kan worden aangegeven per wanneer.

Wat zijn de gevolgen als ik deze aangifte invul?

De aanslagen (waterschaps – en gemeentelijke belastingen) worden opgelegd aan de gebruiker van de woning. Als u zelf niet woonachtig bent op het adres maar de woning ter beschikking houdt, ontvangt u de gebruikersaanslagen. Alleen de watersysteemheffing ingezetenen wordt dan niet aan u opgelegd.

Naar boven ▲