1. Home
  2. /
  3. Gemeente Waddinxveen

Gemeente Waddinxveen

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft namens de gemeente Waddinxveen afvalstoffenheffing, baatbelasting, begraafrechten, leges, marktgelden, onroerende zaakbelasting, precariobelasting, rioolheffing en toeristenbelasting. Daarnaast verstuurt de BSGR de WOZ-beschikkingen voor alle onroerende zaken in de gemeente.

Informatie per belastingsoort

Op de pagina belastingen leest u per belastingsoort een omschrijving van de belasting; waarvoor de gemeente de opbrengsten gebruikt; wie de aanslag krijgt; hoe de hoogte van de aanslag wordt bepaald en eventuele bijzonderheden.

Waterschapsbelastingen

De gemeente Waddinxveen ligt op de grens tussen 2 waterschappen. Daarom krijgt een deel van de inwoners van Waddinxveen alleen een aanslag gemeentelijke belastingen van de BSGR; de waterschapsbelastingen worden daar opgelegd door het hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.

Tarieven

Voor een overzicht van de tarieven van alle belastingen in uw gemeente gaat u naar tarieven Waddinxveen.

Naar boven ▲