1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Lokale heffingen
  6. /
  7. Heffingscategorieën
  8. /
  9. Watersysteemheffing ingezetenen

Watersysteemheffing ingezetenen

Watersysteemheffing ingezetenen is een belasting voor ingezetenen van het hoogheemraadschap van Rijnland. Het hoogheemraadschap van Rijnland gebruikt de opbrengst ervan voor het onderhoud aan duinen, dijken en kades en het op peil houden van de waterstand en de waterkwaliteit.

Voor wie?

Een ingezetene is elke persoon die volgens de Basisregistratie personen (BRP) op 1 januari staat ingeschreven op een adres in het werkgebied van het hoogheemraadschap. De watersysteemheffing ingezetenen wordt opgelegd per woonruimte, dus als er meerdere ingezetenen per adres zijn, ontvangt 1 van hen het aanslagbiljet.

Hoogte van de aanslag

Het tarief van de watersysteemheffing ingezetenen is een vast bedrag per jaar. Als u in de loop van het jaar verhuist, moet u toch voor het hele jaar watersysteemheffing ingezetenen betalen. Op uw nieuwe adres krijgt u pas het volgende belastingjaar weer een nieuwe aanslag watersysteemheffing ingezetenen.

Naar boven ▲