1. Home
  2. /
  3. Belastingen
  4. /
  5. Lokale heffingen
  6. /
  7. Heffingscategorieën
  8. /
  9. Verontreinigingsheffing woonruimten

Verontreinigingsheffing woonruimten

Verontreinigingsheffing woonruimten is een belasting voor huishoudens die afvalwater rechtstreeks lozen op het oppervlaktewater. Het hoogheemraadschap gebruikt de opbrengst ervan voor de zorg voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Voor wie?

De verontreinigingsheffing woonruimten wordt opgelegd aan de persoon die volgens de Basisregistratie personen (BRP) het langst op het adres staat ingeschreven. De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) probeert belastingaanslagen voor 1 adres zoveel mogelijk te combineren. Daardoor kan het gebeuren dat de zuiveringsheffing gecombineerd met de eigenarenbelastingen wordt opgelegd aan de eigenaar van de woning, ook al is deze persoon niet de langstwonende op het adres.

Hoogte van de aanslag

De aanslag verontreinigingsheffing woonruimten wordt berekend in vervuilingseenheden (v.e.). Alle huishoudens krijgen een aanslag voor 3 v.e. De enige uitzondering is een eenpersoonshuishouden; dat krijgt een aanslag voor 1 v.e. Het tarief voor een vervuilingseenheid wordt jaarlijks aangepast. Als u in de loop van het jaar verhuist naar een plaats buiten het werkgebied van het hoogheemraadschap van Rijnland, wordt de aanslag aangepast. U krijgt van het waterschap dat actief is in uw nieuwe woonplaats een aanslag voor de rest van het jaar.

Bijzonderheden

Personen die geen zelfstandige woonruimte hebben, hoeven geen verontreinigingsheffing woonruimten te betalen. Een zelfstandige woonruimte heeft een eigen douche, toilet en keuken. Bij onzelfstandige woonruimten wordt de aanslag opgelegd aan de verhuurder. Gebruikers van een onzelfstandige woonruimte die toch een aanslag verontreinigingsheffing woonruimten ontvangen, kunnen bezwaar maken.

Naar boven ▲