BIZ-bijdrage Oegstgeest

De BIZ-bijdrage is een belasting voor de gebruikers van een binnen een bedrijveninvesteringszone (BIZ) gelegen bedrijfspand. De BIZ-bijdrage maakt het mogelijk voor ondernemers om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in de zone betalen er aan mee.

Voor wie?

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) heft namens de gemeente Oegstgeest BIZ-bijdrage voor de bedrijveninvesteringszone KempenaeR. De bijdrage moet worden betaald door de persoon die of het bedrijf dat op 1 januari van het belastingjaar gebruiker is van het bedrijfspand. Als het pand op 1 januari niet in gebruik is, wordt de aanslag opgelegd aan de eigenaar van het pand.

Hoogte van de aanslag

De hoogte van de BIZ-bijdrage bedraagt per belastingobject € 500,-.

Naar boven ▲